ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ຕົ້ນທຶນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕອນທີ 04: ລະບົບຈຳໜ່າຍ

18-03-2021

ຕົ້ນທືນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕອນທີ 03: ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີ

18-03-2021

ຕົ້ນທືນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕອນທີ02: ຈຸດກຳເນີດຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ

02-03-2021

ຕົ້ນທືນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕອນທີ01: ພວກເຮົາມີໄຟຟ້າໃຊ້ໄດ້ແນວໃດ

17-02-2021

EDL Acting MD Chanthaboun Soukaloun responds to the false reports from some foreign media

21-09-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 218

30-08-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 217

23-08-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 216

16-08-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 215

09-08-2020