ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກວ ຊຽງຂວາງ-ນາຊາຍທອງ

04-03-2019.    ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກວ ຊຽງຂວາງ-ນາຊາຍທອງ ແມ່ນໂຄງການໜື່ງ ຂອງ ລັດຖະບານ ໂດຍມອບໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການກໍ່ສ້າງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກວ ຈາກພາກເໜືອ-ພາກກາງ ທີີ່ມີຈຸດສູນກາງ ຢູ່ ສະຖານີໄຟຟ້ານາເພຍ ເມືອງ ຜາໄຊ       ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ນຳສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ຜະລິດຈາກບັນດາເຂື່ອນຢູ່ພາກເໜືອ ຫາ ພາກກາງ 01​ ກໍ່ຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າມີຄວາມສະເຖຍລະພາບ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ສົ່ງຂາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ. ໂຄງການແມ່ນ ມີໄລຍະການກໍ່ສ້າງຍາວທັງໝົດ    210 ກມ ຊື່ງແລວສາຍສົ່ງໄດ້ຜ່ານຢູ່ 04 ແຂວງຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໃນ ວັນທີ 13 ທັນວາ 2017 ມີໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 48 ເດືອນ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດແມ່ນ 622 ລ້ານກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ ເຊີ່ງເປັນທຶນກູ້ຢືມຈາກ EXIM BANK ສປ ຈີນ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກພາກສ່ວນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາໂຄງການ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະ 47 ບ້ານ 332 ຄອບຄົວ ທີ່ແລວສາຍສົ່ງຜ່ານ. ທາງໂຄງການກໍ່ໄດ້ຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ກຳໜົດໄວ້ຄືຖ້າເຂດໃດມີໂຄງການປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.