ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ອວຍພອນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

15-01-2019.