ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ພິທີມອບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2018. ຄັ້ງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2018

28-09-2018.



ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ພິທີມອບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2018. ຄັ້ງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2018