ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນ

31-08-2018.       ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫີນບູນ ເປັນໜື່ງໃນບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ພັດທະນາຕາມສາຍນໍ້າຫີນບູນ ເປັນໂຄງການລົງທືນຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍມອບໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊີ່ງມີໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 3 ປີ ໂດຍເລີ່ມຈາກປີ 2013-2016 ຊື່ງໄຟຟ້າລາວ ມອບໄຫ້ບໍລິສັດ JV.ACAS&SSCCO.Ltd ເປັນຜູ້ຮັບເໜົາກໍ່ສ້າງພາຍໃຕ້ກົດໜາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຫີນບູນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານບ້ານທົ່ງລົມ ຫາ ບ້ານ ແຄນ ເມືອງ ຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ  ຊື່ງມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 70 ກິໂລແມັດ ເປັນເຂື່ອນແບບຝ່າຍນໍ້າລົ້ນ(Run off River) ມີລວງສູງ 24 ແມັດ ຄວາມກວ້າງ 50 ແມັດ ແລະ ມີຄວາມຍາວ 124 ແມັດ ລະດັບນໍ້າສູງສຸດອ່າງເກັບນໍ້າແມ່ນ 155 masl ທຽບໃສ່ລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕນໍ້າຝົນທັງໜົດປະມານ 822,9 kmມີບໍລິມາດເກັບກັກນໍ້າລະດັບປົກກະຕິ 250 ລ້ານແມັດກ້ອນ, ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 30 ເມກາວັດ ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງປັ່ນໄຟສອງໜ່ວຍ ໜ່ວຍລະ 15 ເມກາວັດ. ເມື່ອໂຄງການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ຈະສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ສະຖານີ ໄຟຟ້າຄອນສົງ ເຊີ່ງມີໄລຍະຫ່າງຈາກເຂື່ອນ 21 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງເປັນລະບົບບສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ ວົງຈອນດຽວ ແລະ ຈະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງຈັກ ໂຮງງານ ຢູ່ພາກກາງ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ  ເພື່ອຍົກສູງຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການ. ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາໂຄງການ ວຽກງານສີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ທາງໂຄງການ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ ໂດຍໄດ້ສົມທົບ ກັບທຸກພາກສ່ວນ ອໍານາດການປົກຄອງ ຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນເມືອງ ຈົນເຖີ່ງຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ສປປລາວ ຊື່ງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ (NCG) ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໂດຍກົງຄຶ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານ ນາຊ້າງຂ້າມ, ບ້ານຜາຄ້ອງ, ບ້ານໜອງຮາງ ແລະ ບ້ານ ໂພນທອງ ໄດ້ຍົກຍ້າຍ ແລະ ກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນ ຈຳນວນ 380 ຫລັງຄາເຮືອນ.