ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງກວດກາລະບົບໄຟຟ້າໃນ 10 ບ້ານ ຂອງເມືອງທຸລະຄົມ.

29-08-2018.           ໃນລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດ ຫາເດືອນສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາຮອດປະຈຸບັນຖືໄດ້ວ່າເປັນເດືອນທີ່ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸຫຼາຍຫົວ ທີ່ໄດ້ພັດຜ່ານກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຝົນຕົກ, ຟ້າລົມແຮງ ຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຕໍ່າ ແລະ ຕັ້ງເຮືອນຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ ເປັນຕົ້ນ ເນື້ອທີ່ການປູກຝັງ, ສັດລ້ຽງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ເຮືອນຈໍານວນໜຶ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນລະບົບໄຟຟ້າກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-29 ສິງຫາ 2018, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງທຸລະຄົມ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄົງສະໄຫວ ພົງສະນິດ ຫົວໜ້າສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງທຸລະຄົມ ພ້ອມກັບພະນັກງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະຈໍາການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນການເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະດັບນໍ້າງື່ມຂຶ້ນສູງ ທີ່ໄຫລເຂົ້າຖ້ວມ ຈໍານວນ 10 ບ້ານ ປະກອບດ້ວຍ: ບ້ານຫາດສວນ, ບ້ານຕານປ່ຽວ, ບ້ານຈູ້ມ, ບ້ານແຈ້ງ, ບ້ານຫາດສ່ຽວ, ບ້ານໂພນແພງ, ບ້ານລີ່ງຊັນ, ບ້ານບຸ່ງພ້າວ, ບ້ານຫາດໄຊ ແລະ ບ້ານນາຄອງ ມີໜໍ້ນັບໄຟໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 3,052 ໜ່ວຍ, ຕັດໄຟຈາກປ້ອມໝໍ້ແປງທີ່ຢູ່ຕໍ່າ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ຄວາມປອດໄພໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເວລານໍ້າຖ້ວມ ນອກຈາກຍົກໝໍ້ນັບໄຟແລ້ວ ໄຟຟ້າລະບົບແຮງດັນ 22 ກິໂລໂວນ ທີ່ດຶງຂ້າມນໍ້າງື່ມກໍ່ຖືກຕັດເປັນບາງເຂດທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ອາດເປັນອັນຕະລາຍ 5 ຈຸດ ເຊັ່ນ: ບ້ານວຽງຄໍາ-ວັດກາງ, ບ້ານບຸ່ງພ້າວ-ລີ່ງຊັນ, ບ້ານລີ່ງຊັນ-ບ້ານນາຄອງ, ບ້ານແຈ້ງ-ຫາດສ່ຽວ ແລະ ບ້ານຕານປ່ຽວ-ບ້ານແສນດີນ, ເຖິງຈະມີຄວາມຍຸງຍາກໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂດນໍ້າຖ້ວມ ໂດຍການຊີ້ນໍາ ຢ່າງໄກ້ຊິດຂອງ   ທ່ານ ຈໍາປາທອງ       ວົງເດືອນ ຫົວໜ້າ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມອບໃຫ້ແຕ່ລະສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຮີບດ່ວນໃນກໍລະນີ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຈໍາໜ່າຍບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຟຟ້າແຮງດັນກາງ 22 ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ 0,4 ກິໂລໂວນ ເພາະປະຈຸບັນແມ່ນເປັນລະດູຝົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເປັນປົກກະຕິ.