ການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1, ຄັ້ງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018

12-08-2018.     ໃນເວລາ 09:00 ໂມງຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018 ທີ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດປະຕູນໍ້າລົ້ນ. ເນື່ອງຈາກ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາເກີດມີຝົນຕົກໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີປະລິມານນ້ຳເພີ່ມຂື້ນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເພື່ອເປັນການຮັກສາການກັກເກັບນໍ້າໃຫ້ສົມດຸ່ນ ແລະ ປອດໄພ ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ຈື່ງໄດ້ເປີດປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຈໍານວນ 4 ບານ, ລວງສູງເປີດ 40 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ປະລິມານນໍ້າໄຫຼ່ຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ທັງໝົດສະເລ່ຍ 148 (ໜື່ງຮ້ອຍສີ່ສີບແປດ) ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ. ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ ແລະ ຕາມລຳນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 5-10 ຊັງຕີແມັດຫາກມີການແຈ້ງການ ຫລື ເຄື່ອນໄຫວຕື່ມ ທາງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ  ຈະໄດ້ລາຍງານອີກໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.