ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນ ສປປລາວ ໃນນາມລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກ ຕິດຕາມ ແລະ ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖວ້ມ ຢູ່ທີ່ ແຂວງອັດຕະປື

30-07-2018.           ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2018 ເວລາ 14:00 ໂມງ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນ ສປປລາວ ໃນນາມລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກ ຕິດຕາມ ແລະ ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖວ້ມ ຢູ່ທີ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາສູນຮັບຕ້ອນຜູ້ອົບພະຍົກພ້ອມທັງກຽມຟື້ນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກັບມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.