ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຈຸດບໍ່ເຕ່ນ ແລະ ຈຸດປາງທອງ ປະຈຳປີ 2018

29-03-2018.         ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານ ໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ບັນດາໝູ່ບ້ານ  ແລະ  ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຕາມເຂດຊາຍແດນ ສປປລາວ  ໃຫ້ໄດ້ມີພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖີ່ງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນວັນທີ 26 ມິນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ ເມືອງຫຼ້າ, ກີ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາ, ແຂວງ ຢູນໜານ, ສປຈີນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ຊື້-ຂາຍ ໄຟຟ້າລະຫວ່າງ 3 ຝ່າຍຄື: ບໍລິສັດໄຟຟ້າຢູນໜານຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດສະໜອງໄຟຟ້າສິບສອງພັນນາ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຝ່າຍລາວນໍາໂດຍ ທ່ານ ບຸນມາ ມະນີວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ທ່ານ ຫວາງຜີງສາຍ ຫົວໜ້າບໍລິສັດສະໜອງໄຟຟ້າສິບສອງພັນນາ ມີຫົວໜ້າ ຟຟລ ສາຂາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການ  ທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືການຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າຢູ່ ຈຸດເມືອງມາງ-ປາງທອງ ແລະ ຈຸດບໍ່ຫານ-ບໍ່ເຕ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີໄຟຟ້າໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມກັນຫຼາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນ: ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນການຊື້-ຂາຍໄຟໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືທີ່ບໍລິສັດສະໜອງໄຟຟ້າເມືອງຫຼ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ(ປະຈຸບັນເປັນສາຂາຂອງບໍລິສັດສະໜອງໄຟ ຟ້າຟ້າສິບສອງພັນນາ, ບໍລິສັດໄຟຟ້າຢູນໜານຈຳກັດຜູ້ດຽວ) ກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ສ້າງຮ່ວມກັນມາເປັນເວລາຍາວນານ, ຫວັງວ່າບໍລິສັດໄຟຟ້າຢູນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈະສານຕໍ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍອີງໃສ່ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຝ່າຍລາວນໍາໂດຍ ທ່ານ ບຸນມາ ມະນີວົງ ໃດ້ສະເໜີເມື່ອການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນ ສປປລາວ ພຽງພໍ ແລະ  ມີຄວາມພ້ອມ ທີ່ຈະສົ່ງໄຟໃຫ້ເຂດເສດຖະກິດບໍ່ເຕ່ນ ແລະ ເຂດປາງທອງ ຝ່າຍຈີນມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ, ສ່ວນການ ຊື້-ຂາຍ ຈຸດເມືອງມາງ-ປາງທອງ ປະຈຳປີ 2018 ຍັງແມ່ນປະຕິບັດລາຄາເກົ່າ, ສຳລັບ ປີ 2019 ແມ່ນຈະຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັນຕື່ມໃນການກຳນົດລາຄາໃໝ່. ສໍາລັບຈຸດ ຊື້-ຂາຍ ບໍ່ຫານ-ບໍ່ເຕັນ ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນ ເຊັນສັນຍາ 3 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຢູນໜານຈຳກັດຜູ້ດຽວ ກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ກູ່ມບໍ່ລິສັດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເພາະບໍ່ເຕັນ ລາວຈຳກັດ ຈຸດປະສົງຫຼັກກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ.