ເລັ່ງແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຈາກເຫດການຝາຍກັ້ນນ້ຳ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອ້າວ

12-02-2018.ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 14:00 ໂມງ ຢູ່ເຂດບ້ານ ຊຽງຄົງ ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຮັບຜົບກະທົບ ຈາກເຫດການຝາຍກັ້ນນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອ້າວ ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງໄດ້ທະລຸ, ເຊິ່ງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຜາໃຕ້ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫ່າງຈາກ ບ້ານຊຽງຄົງປະມານ 5 ກິໂລແມັດ. ມວນນ້ຳຈຳນວນມະຫາສານທີ່ໄຫຼຫຼາກລົງມາ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບ ເຮືອນຈັກຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ2 ແລະ ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເປັນຕົ້ນ ໄຮ່-ນາ, ສວນກ້ວຍ, ດິນປູກຝັງ ແລະ ສັດລ້ຽງຈໍານວນໜຶ່ງ, ອີກທັງລະບົບໄຟຟ້າແຮງກາງ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ ແຮງຕ່ຳ 0,4 ກິໂລໂວນ ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ 2 ຈຸດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟຟ້າສູງ 12 ເເມັດ ຫັກຈຳນວນ 4 ຕົ້ນ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າແຮງຕ່ຳ 0,4 ກິໂລໂວນ ຖືກຕັດ. ຊື່ງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຂື່ອນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງທ່າໂທມ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງໄຊສົມບູນ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມແຮງກັນຢ່າງພ້ອມພຽງ ໃນການສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ ແລະ ກອບກູ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວທີ່ສຸດ. ສ່ວນຄວາມເສຍຫາຍໃນຄັ້ງນີ້ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານນໍ້າອ້າວ ກໍ່ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ເສຍຫາຍ ແລະ ມີການເຮັດບົດບັນທຶກ ກ່ຽວກັບບັນດາຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການປະເມີນຄ່າ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອ້າວແມ່ນຈະເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວໂດຍກົງ ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ບຸນເສີດ  ຍີນະເຂດ ຮອງ ນາຍບ້ານ ບ້ານຊຽງຄົງ ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບູນ.