ທ່ານ ປອ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ລົງກວດກາຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

14-06-2017.            ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-09 ມິຖຸນາ 2017, ທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ ວິຊາການດ້ານ ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່, ທ່ານ ໂກມົນຈັນ ເພັດອາສາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ) ຄະນະຝ່າຍ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ ໂຄງການ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ໃນ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳຈຽນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ຫຼັກຊາວ, ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງປ້ອມປີກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກວ ມະຫາໄຊ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂຄງການຄຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ ຄຳເກີດ-ແສນອຸດົມ, ໂຮງງານໂບ້ມ, ໂຮງງານເກືອໂປຕັດ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳຫີນບູນ ແລະ ບ້ານຈັດສັນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳເທີນ1. ບັນດາໂຄງການ ແລະ ໂຮງງານ ດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ເປັນເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານໂດຍມອບໃຫ້ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສໍາປະທານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງໄວ້ເຊັ່ນ:  ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຽນ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ເປັນໂຄງການຂອງລັດ 100 % ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ ຟຟລ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2013 ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນ ເດືອນ ກຸມພາ 2018 ຮອດປະຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 94% ຄາດວ່າຈະທົດລອງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຄື່ອງຈັກເບີ 1 ໃນເດືອນກັນຍາ 2017 ແລະ ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດຈະສົ່ງເຂົ້າໃນລະບົບໄຟຟ້າ ຟຟລ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄຊສົມບູນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ. ໂຮງງານເກືອກາລີ ແລະ ໂບຣມ ແມ່ນອີກໂຮງງານໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກລັດຖະບານດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປລາວ ເພື່ອຜະລິດເກືອ ແລະ ສານເຄມີເປັນຕົ້ນ: ປຸຍ, ສານກັນຄວາມຮ້ອນ, ທາດກໍລິນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດໄກ້ຄຽງ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ໄດ້ລົງສົມທົບປຶກສາຫາລືປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງບັນດາໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເພີ່ງພໍໃຈໃນການແກ້ໄຂຊົດເຊີຍຂອງໂຄງການກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນຂອງຕົນເອງກໍ່ຄືປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ວຍພັດທະນາຄາມລໍາດັບ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດາໂຄງການ ແລະ ໂຮງງານກໍ່ຈະສູ້ຊົນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການພັດທະນາ ສປປລາວ ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສີວິໄລຕາມ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງໄວ້.