ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ລົງໝໍ້ແປງບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້

31-12-2020.