ຂ່າວເດັ່ນ


ປະກາດ
     
ຂ່າວສານລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລົງສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າພາກລະບົບຈໍາໜ່າຍແຮງດັນກາງ 22 ກິໂລໂວນ

30-10-2021


ກອງປະຊຸມ HAPUA Working Committee ຄັ້ງທີ 33 ແລະ ກອງປະຊຸມ HAPUA Council ຄັ້ງທີ 37  ຜ່ານທາງອອນລາຍ

07-09-2021


ການກວດສອບ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານ EDL Mobile App

22-08-2021


ກອງປະຊຸມທາບທາມບຸກຄະລາກອນເປົ້າໝາຍສະໝັກຄະນະພັກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະໄໝທີ III (ຮອບທີ 3)

19-08-2021

ຂໍ້ມູນReport
Announce

ຕາຕະລາງລາຄາໄຟຟ້າ
     

ຂັ້ນ ແຮງດັນຕ່ຳ (ທີ່ຢູ່ອາໄສ) ລາຄາ (ກີບ) ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ
1 0 - 25 ກິໂລວັດໂມງ 355
2 26 - 150 ກິໂລວັດໂມງ 422
3 151 - 300 ກິໂລວັດໂມງ 815
4 301 - 400 ກິໂລວັດໂມງ 898
5 401 - 500 ກິໂລວັດໂມງ 984
6 ຫຼາຍກວ່າ (>) 500 ກິໂລວັດໂມງ 1,019

ກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ທັນວາ ປີ 1961 ຈາກໜໍ່ແໜງຮາກຖານ ຂອງໂຮງໄຟຟ້າ ຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງຜະລິດພະລັງງານດ້ວຍຈັກນໍ້າມັນກາຊວນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 1996 ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ປະຈຸບັນປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟເຖິງ 95% ຂອງຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດໃນລາຄາຕ່ຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວ.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີທຶນຮອນແຕ່ກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອດຶງດູດເອົາທຶນຮອນຂອງຕ່າງປະເທດເພື່ອເຂົ້າມາພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າຂອງລາວ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໃຫ້ພຽງພໍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນ.,


ວິໄສທັດ

ເຮັດໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກາຍເປັນ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມເຮັດຫຼ້ອນ 02 ໜ້າທີ່ຫຼັກຄື:

  • ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ກຳໜົດໄວ້ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.
  • ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍແນໃສ່ສ້າງອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນຂະແໜງການຫຼັກ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມໃຫ້ມີການພັດທະນາໄຟຄຽງຄູ່ກັນ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ.

ພາລະກິດ

  • ເປັນພາກສ່ວນຫຼັກໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດວົງຈອນການຜະລິດ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼອອກຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍການຫັນມານຳໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ເອງ.
  • ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດ.
  • ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານໄຟຟ້າກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ພູມມີພາກ ໂດຍການປັບປຸງລະບົບສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.
  • ປະຕິຮູບແບບແຜນວິທີດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟພາຍໃນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາ.

ເວັບໄຊຕ່າງໆ