ກອງປະຊຸມໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລໂວນ ນາໄຫ-ດົງໂພສີ

29-03-2019.      ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2019, ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິໄຟຟ້າລາວ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າວຽກງານດ້ານເຕັກນິກ , ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງ ຂອງໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລໂວນ ນາໄຫ-ດົງໂພສີ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າກະຊວງໂຍທາທິການນະຄອນຫຼວງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໄຊເສດຖາ. ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ກ້ອງແລວສາຍສົ່ງ. ໂຄງການສາຍສົ່ງ 115 ກວ ນາໄຫ-ດົງໂພສີ ເປັນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້  ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ TBEA ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2020. ມີຄວາມຍາວ 09 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງຕີນເສົາ ແລະ ແລວສາຍ ຜ່ານຢູ່ 02 ເມືອງ, 04 ບ້ານ, 103 ຄອບຄົວ  ຄື: ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ. ພາຍຫຼັງທີໂຄງການໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນຜົນເສຍຫາຍ (ສະບັບເລກທີ 1154/ຈນວ, ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2018) ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານລົງສຳຫຼວດຂໍ້ມູນຄືນ ແລະ ສ້າງບົດບັນທຶກການຄິດໄລ່ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ.