ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຮ່ວມງານວາງສະແດງ ແລະ ຈັດກິດຈະກຳ ທີ່ບຸນທາດຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2016

17-11-2017.