ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ ທີບ້ານດອນສ້າງໄຜ່, ເມືອງປາກງື່ມ

01-11-2016.