ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ທ່າຫລວງ. ເມືອງປາກເຊ. ແຂວງຈຳປາສັກ. ຖະໜົນເລກທີ 21.

Tel: (856-31) 212046

Fax: (856-31) 212363

Email: Edl Champasak@hotmail.Com

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຈຳປາສັກ ແມ່ນທຸລະກິດໜື່ງຂອງລັດ. ມີໜ້າທີ່: ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລັດ ກໍ່ຄືຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມອບໝາຍໃຫ້ເພື່ອຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງທົ່ວເຖິງ.ສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ວິຊາສະເພາະ, ລະບຽບຫຼັກການ, ເຕັກນິກ, ດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຈຳປາສັກ ແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາສາຂາ ແຂວງພາກໃຕ້ ທີ່ມີສາຍຕັ້ງ ແລະ ຊີ້ນຳໂດຍກົງ ຈາກຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້າພາກໃຕ້ (ຟຟລ).

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຈຳປາສັກ:

  • ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ, ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຫລຸດຜ່ອນໄຟຕົກ - ໄຟມອດ, ຫລຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ ແລະ ເກັບກູ້ໜີ້ສິນໃຫ້ໄດ້ດີ.
  • ຂື້ນແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ລົງສູ່ພື້ນຖານ ການຜະລິດ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງແຂວງ ພາຍໃຕ້ການອະນຸມັດງົບປະມານ ການກໍ່ສ້າງຈາກບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.
  • ປະຕິບັດລາຄາຫົວໜ່ວຍຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ຕາມປະເພດຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຕາມລາຄາທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດ.
  • ບໍາລຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.
  • ປະຢັດມັດທະຍັດ, ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍສ້າງລາຍຮັບ.

ຫລັກການພື້ນຖານໃນ ການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ:

  • ປະຕິບັດ ຕາມມັດຕິຂໍ້ຕົກລົງ, ລະບຽບການຂອງລັດວິສາຫະກິດວາງອອກ ກໍ່ຄືກົດໝາຍຂອງລັດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.
  • ປະຕິບັດລະບຽບຄຸ້ມຄອງຫລັກການ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ເສຍພາສີ, ອາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.