ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ສະຖານທີ

ບ້ານ ຫົງໄຊ. ເມືອງປາກຊັນ. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ທາງຕັດຖະໜົນ 4 B.

Tel: (856) 054 280301

Fax: (856) 054 280307

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ


ພາລະບົດບາດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜື່ງທີ່ເປັນຂອງລັດ, ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາ ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕາມທິດທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ - ກົດໝາຍຂອງລັດເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ບໍລິການປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ, ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ກໍ່ຄືຂອງປະເທດ.